ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

Τα βιβλία του «Τσαλαπετεινού» παράγονται αποκλειστικά με μελάνια χαμηλής μετανάστευσης (που είναι ακίνδυνα για τα παιδιά) και μόνο στην Ελλάδα, με χαρτί από βιώσιμα δάση έως και πλήρως ανακυκλωμένο.

33 προϊόντα

33 προϊόντα