Εκπτώσεις μέχρι 90%, Ιούλιος 2023

Από 10 μέχρι και 31 Ιουλίου 2023, εκπτώσεις σε όλα τα βιβλία ενηλίκων των εκδόσεών μας («Νεφέλη»), από 50 μέχρι και 90%!