ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΜΕΓΑ Γ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

isbn  978-960-050-193-3

Σελ.: 234, Σχήμα: 21x15εκ., Έκδοση: 2011, Εξώφ.: Σκληρό

Τιμή καταλόγου €13,19 Τιμή προσφοράς €9,23 Έκπτωση 30%
/


Μόνο 1 τμχ σε απόθεμα!

Η δευτέρα σειρά των Εκλογών από τα παραμύθια του ελληνικού λαού κατηρτίσθη προς τον αυτόν σκοπόν και με την αυτήν μέθοδον, που έγινε και η πρώτη. Και της σειράς αυτής τα παραμύθια εξελέγησαν προς τον σκοπόν να χρησιμεύσουν ως τερπνόν ανάγνωσμα δια παιδιά, αλλά μεγαλυτέρας κάπως ηλικίας από τα της πρώτης.
Τα κείμενα ελήφθησαν από αδημοσίευτους και δημοσιευμένας συλλογάς. Δέκα οκτώ προέρχονται από ανέκδοτους συλλογάς μαθητών μου, υποβληθείσας εις το Λαογραφικόν εν τω Πανεπιστημίω Φροντιστήριον. Πέντε ανήκουν επίσης εις ανέκδοτους συλλογάς του αειμνήστου Αδ. Αδαμαντίου, της μακαρίτιδος διδασκαλίσσης Μαρίας Λιουδάκη, της κ. Διαλεχτής Ζευγώλη-Γλέζου και της δεσπ. Γεωργίας Ταρσούλη. Τα λοιπά παρελήφθησαν από δημοσιευμένας συλλογάς, αι οποίαι αναγράφονται εις τον κατωτέρω πίνακα.
Πλην της γλωσσικής προσαρμογής των διαλεκτικών κειμένων προς τον κοινόν τύπον, ουδεμία άλλη μεταβολή έγινεν εις τα κείμενα και δι' αυτό ημπορούν ταύτα να χρησιμεύσουν και εις την επιστημονικήν έρευναν. Εις τας σημειώσεις, που ακολουθούν, αναγράφονται η προέλευσις εκάστου παραμυθιού, αι παραλλαγαί και ο τύπος, εις τον οποίον έκαστον ανήκει επί τη βάσει του διεθνώς ανεγνωρισμένου Καταλόγου Antti Aarne-Stith Thompson, The Types of the Folktale. Second Revision (FFComm. No: 184) Helsinki 1961, όπου παρέχονται η σχετική δι' έκαστον τύπον βιβλιογραφία και αι ξέναι παραλλαγαί.


Είδατε πρόσφατα