ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

isbn  978-960-051-351-6

Σελ.: 120, Σχήμα: 20x13εκ., Έκδοση: 2007, Εξώφ.: Μαλακό

Τιμή καταλόγου €10,65 Τιμή προσφοράς €7,46 Έκπτωση 30%
/


Μόνο 1 τμχ σε απόθεμα!

ο Συμπόσιον των Επτά Σοφών του Πλουτάρχου ανήκει εις το λογοτεχνικόν εκείνο είδος, το οποίον εδημιούργησεν ο Πλάτων. Το περίφημον Συμπόσιόν του εύρε πράγματι πολλούς μιμητάς κατά την αρχαιότητα, υπό τον αυτόν δε τίτλον αναφέρονται πλείστα και πολλών άλλων συγγράμματα. Εννοείται ότι δεν πρόκειται περί κοινών συμποσίων, αλλά περί εκείνων εις τα οποία συνήρχοντο άνθρωποι διανοούμενοι, σοφοί και επιστήμονες, όχι δια να γεμίσουν ως αγγείον τον στόμαχόν των, όπως λέγει ο Πλούταρχος, αλλά δια να είπουν και να ακούσουν πράγματα σπουδαία και αστεία προς πνευματικήν απόλαυσιν και μόρφωσιν αυτών. Εις τα συμπόσια λοιπόν ταύτα εγίνοντο συζητήσεις περί πολλών και ποικίλων ζητημάτων, κοινωνικών, ηθικών, επιστημονικών, γραμματικών, ιατρικών κλπ., εκ τούτου δε ανεπτύχθη η συμποσιακή φιλολογία, συμβολή πολύτιμος προς απόκτησιν γνώσεων και προς κατανόησιν του αρχαίου ελληνικού βίου. Εκ της αφθόνου όμως και πλουσίας αυτής πνευματικής παραγωγής μόνον εξ ακέραια έργα διεσώθησαν εις ημάς, ήτοι το Συμπόσιον του Πλάτωνος, του Ξενοφώντος, του Πλουτάρχου, του Λουκιανού, του Αθηναίου και του Μεθοδίου το χριστιανικόν.


Είδατε πρόσφατα