Σ22

Κ. Σμολένσκη 22
11472 Αθήνα
τηλ. 210.3639255

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα: 10:00-16:00
Τρίτη-Παρασκευή: 10:00-20:00
Σάββατο: 10-18:00

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ