ΡΟΔΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ

Μύθοι του Αισώπου

«Ο Αίσωπος έγραψε ιστορίες για παιδιά». Αλήθεια; Ή μήπως είναι κι αυτό μύθος; Στην πραγματικότητα...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΑΓΟΡΑ

Σ22

Κ. Σμολένσκη 22
11472 Αθήνα
τηλ. 210.3639255

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή 9-17:00
(->email)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ